Voortgang Skola (november 2023)

In maart 2022 kochten we appartement Midnattssol, een nog te bouwen appartement, in het project Skola (Rotterdam). Skola, de naam zegt het al, is een oud schoolgebouw. In dit schoolgebouw in de wijk Bloemhof worden 10 appartementen gemaakt. De verkoper is Bout & Bint en de aannemer is Mainstaete. Bekijk alle blogjes over de voortgang hier.

foto gemaakt op 10 oktober (door een buurman)

Woensdag 1 november

Vandaag is er een template gemaakt zodat alle eigenaren van de appartementen een mail naar de curator kunnen sturen. In deze brief geven we aan dat we via internet hebben gevonden dat Mainstaete failliet is. We vragen de curator om binnen 48 uur schriftelijk aan te geven of de aanneemovereenkomst die wij met Mainstaete hebben doorgaat of niet. Daarnaast geven we aan dat we aanspraak maken op schadevergoeding vanwege het overschrijden van de hoeveelheid werkbare dagen. Persoonlijk voegen wij aan deze brief ook informatie toe over het handelen van de mensen van Mainstaete.

Vanuit de VvE wordt ook een mail naar de curator gestuurd. Hierin vraagt de VvE de curator om aan te geven hoe Skola beveiligd wordt op dit moment om herhaling van de diefstal te voorkomen. We willen inzage in het politierapport over de inbraak. We willen een bevestiging dat verzekeringen e.d. worden voortgezet en we willen dat het bestuur van de VvE op de hoogte wordt gehouden van alles m.b.t. het Skola-project.

Verder is er vanuit het VvE-bestuur contact geweest de voorman van ons project. Er zijn twee warmtepompen gestolen en bij de andere appartementen zijn de printplaten van de warmtepompen meegenomen. Daarnaast is bij één van de appartementen keukenapparatuur gestolen. Dit is het enige appartement waar op dat moment aan de keuken werd gewerkt.

Donderdag 2 november

Een van de buurmannen is vandaag bij Skola geweest om foto’s van de buitenkant van het gebouw te maken. Het gebouw is afgesloten en er is niemand aanwezig.

Vrijdag 3 november

Christof heeft vandaag contact gezocht met de curator. De 48-uurs-deadline in onze mail van 1 november is verstreken en we hebben geen enkele reactie ontvangen. Het lukt niet om de curator te pakken te krijgen. De secretaresse geeft aan dat we onze mail nogmaals naar een ander mailadres kunnen sturen. Dat doen we.

Dinsdag 7 november

We hebben nog steeds geen reactie van de curator gekregen. Christof heeft meerdere keren gebeld en gevraagd om terug te worden gebeld. Maar dat helpt blijkbaar niet. Ook de andere eigenaren van Skola hebben nog niets van de curator gehoord.

Woensdag 8 november

Vandaag heeft een van de buren eindelijk contact gekregen met de curator. De curator geeft aan dat ze bezig zijn om onderdelen/projecten van Mainstaete te verkopen. Hij denkt dat er geen partij zal zijn die alles overneemt en geeft aan dat wij als eigenaren vrij zijn om een andere aannemer te zoeken. Over de schadevergoeding van ons geeft de curator aan dat er schuldeisers zijn met een hogere vordering en dat wij waarschijnlijk geen geld krijgen. Hij verwacht eind van de week ons allemaal op de hoogte te stellen.

Deze buurman heeft ook contact gezocht met Meerbouw. Dit is de aannemer die in onze aanneemovereenkomsten genoemd wordt als aannemer die garant staat voor het afbouwen van ons project. Zij hebben via-via gehoord dat Mainstaete failliet is, maar hebben niets van de curator gehoord. Ze geven aan dat ze binnenkort met ons willen praten om te zien wat er allemaal nog moet gebeuren om het gebouw en de appartementen af te maken. Eerst moeten we van de curator een schriftelijke bevestiging hebben dat Mainstaete ons project niet afmaakt. Dan kunnen we de garantie, en dus Meerbouw, inroepen.

Donderdag 9 november

Het VvE-bestuur heeft een template gemaakt om opnieuw een mail naar de curator te sturen. Het is ruim een week geleden dat we mails hebben gestuurd en daar heeft de curator nog steeds niet op gereageerd. We willen een formele reactie van de curator dat ons project niet wordt afgemaakt door Mainstaete.

Vrijdag 10 november

Aan het einde van de middag krijgen we een mail van de curator waarin aangegeven wordt dat de verplichtingen uit de aanneemovereenkomst niet gestand worden gedaan. Oftewel, het contract wordt niet nagekomen en Mainstaete zal het project afmaken. Verder geeft de curator aan dat hij geen verzekeringspremies betaald en dat we zelf moeten uitzoeken of er een opstalverzekering is voor het gebouw. Hij weet ook niet of de schade door de diefstal verzekerd is.

De VvE zal een mail naar Meerbouw sturen om het bericht van de curator door te geven.

Een buurman heeft telefonisch contact met Meerbouw. Hij hoort dat er een doorstart is van Mainstaete. Meerbouw heeft contact gehad met de leverancier van de trap voor het trappenhuis. Hij kent deze leverancier en heeft begrepen dat deze trap zo goed als afbetaald is. Verder geeft Meerbouw aan dat het fijn is als het contact aan beide kanten via 1 contactpersoon loopt. Ze willen ook praten met de verschillende kopers.

Zaterdag 11 november

We krijgen een updatemail van de VvE. Er zal een online vergadering gepland worden met Meerbouw waarin een aantal afgevaardigden kennis zal maken. Ze zullen dan vragen hoe Meerbouw het proces voor zich ziet en wat er gedaan gaat worden.

Maandag 13 november

Vandaag hebben twee buren een gesprek gehad met Meerbouw. Ze vonden het een goed gesprek. Meerbouw wil binnenkort (deze week of volgende week) het pand en de appartementen bekijken. Hij wil de laatste bouwtekeningen en informatie over de voortgang van de verschillende appartementen.

Donderdag 16 november

Op de googledrive van de VvE worden per appartement mappen aangemaakt waarin we de tekeningen en andere informatie kwijt kunnen. Er is een template gemaakt zodat we allemaal de informatie op dezelfde manier aan leveren. Dat maakt het voor Meerbouw makkelijker.

Vanuit de VvE komt er een update over de curator. Er wordt aangegeven dat de curator sinds 27 oktober (de dag van het faillissement) geen verantwoordelijkheid neemt voor beveiliging en verzekeringen. Er is een doorstart van Mainstaete. Het bedrijf is overgenomen door Planvast. Planvast heeft ook de debiteuren overgenomen en kan ons facturen sturen over werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Planvast kan contact opnemen en aanbieden om Skola af te maken, maar daar hoeven we niet op in te gaan.

Er is ook een update over de diefstal. Er is inderdaad aangifte gedaan bij de politie. De curator gaat uitzoeken of er een claim bij de verzekering van Mainstaete kan worden ingediend.

Vrijdag 17 november

We hebben contact gehad met onze advocaat. Zij geeft aan dat we Meerbouw schriftelijk moeten laten weten dat we aanspraak maken op de garantiebepaling. Afgerond (meer)werk mag door Planvast gefactureerd worden. Het zou kunnen dat we de schadevergoeding vanwege het overschrijden van de gewerkte dagen kunnen verrrekenen met facturen die de curator eventueel gaat sturen. Dit is juridisch lastig, dus ze geeft aan dat we met haar contact moeten opnemen als we facturen krijgen. Op het moment van het telefoongesprek wisten wij nog niet dat Mainstaete een doorstart heeft. Waarschijnlijk kunnen we onze schadevergoeding nu nergens mee verrekenen.

Zondag 19 november

Vanavond hebben we een online VvE-vergadering. Iemand van Meerbouw is bij het begin van de vergadering aanwezig en stelt zich voor. Hij geeft aan dat hij een team klaar heeft staan en dat ze snel aan de slag kunnen. Wel wil hij eerst een rondje door het gebouw doen met een calculator. Dan zal hij een overzicht van de kosten maken. Hij hoopt dat Meerbouw het kan afmaken met het geld van de openstaande facturen. Hij heeft geen informatie van de curator gekregen.

Na een kwartiertje nemen we afscheid van Meerbouw en gaan we verder met onze vergadering. Er wordt besproken hoe we verder gaan in dit proces. Er zal juridisch advies worden ingewonnen als groep over wat we moeten doen, wat onze rechten en plichten zijn op dit moment.

Maandag 20 november

De VvE deelt een template voor de mail naar Meerbouw om formeel aan te geven dat we aanspraak maken op de garantiebepaling.

Wij krijgen een mail van Planvast met het verzoek om twee openstaande facturen te betalen. Deze facturen hebben wij maanden geleden van Mainstaete ontvangen en toen meerdere keren aangegeven dat de facturen onterecht verstuurd waren omdat de werkzaamheden nog niet klaar waren. Mainstaete heeft hier nooit op gereageerd. We vragen aan onze advocaat wat we hiermee moeten doen. Enkele andere buren hebben ook een factuur gehad die ze eerder betwist hebben.

We hebben contact opgenomen met de notaris. In de aanneemovereenkomst stond een bepaling waarin staat dat er door de projectontwikkelaar per appartement een bedrag in depot is geplaatst. De notaris geeft aan dat dit bedrag inderdaad in depot staat. Dit bedrag wordt drie maanden na oplevering aan de aannemer uitbetaald tenzij wij voor die tijd aangeven dat het bedrag moet blijven staan.

Dinsdag 21 november

Een van onze buurvrouwen kreeg bericht van omwonenden van Skola dat er busjes van de aannemer bij het gebouw staan. Zij gaat er, voordat zij naar het werk gaat, langs en ziet dat er 4 busjes van Mainstaete staan. Mensen zijn bezig om materialen (ladders, machines, electriciteitskabels) en apparatuur in te laden. Ze heeft kort met hen gepraat en ze geven aan dat ze de rest van de dag bezig zijn. De whatsapp-groep ontploft na dit nieuws. Meerdere mensen geven aan dat ze zo snel mogelijk naar Skola gaan om te kijken wat er gebeurt. Ik zit op dat moment in de trein van Antwerpen naar Rotterdam. We vragen ons af hoe deze mensen aan de sleutels komen. We dachten dat de curator alle sleutels had ingenomen bij het faillissement.

Even later is een van de buren aanwezig bij Skola, maar het hek zit op slot en er zijn geen busjes van Mainstaete meer te zien. Blijkbaar zijn ze geschrokken van het feit dat ze betrapt zijn. Christof en ik zijn er niet veel later. Met ons drieën lopen we rond het gebouw om te kijken of er niets stuk is.

Ondertussen heeft een andere buurman contact gehad met de curator. Die geeft aan dat we hem een mail kunnen sturen en dan neemt hij contact op met Planvast en mogen ze uitleggen wat er hier gebeurde.

Vanmiddag heeft onze advocaat een brief gestuurd naar Planvast om aan te geven dat wij de door hen gestuurde facturen niet gaan betalen, omdat wij deze al maanden geleden bij Mainstaete hebben betwist. Verder staat in deze brief dat wij geen toestemming hebben gegeven voor Planvast om vanochtend het pand te hebben betreden. Planvast moet de sleutels binnen 48 uur inleveren.

Donderdag 23 november

We krijgen een update van het VvE-bestuur. De curator heeft de sleutels opgevraagd bij Planvast. Om het gebouw goed te beveiligen gaan wij als bewoners zaterdag naar Skola om de sloten van de toegangsdeuren te vervangen. Nu de curator blijkbaar de sleutels nooit had opgevraagd vragen we ons af wie er eigenlijk toegang heeft tot ons gebouw.

Om de sleutels van de curator te mogen ontvangen moeten alle bewoners aan de curator toestemming geven om de sleutels over te dragen aan het VvE-bestuur. De sleutels worden door een insolventiebedrijf opgehaald bij Planvast. De sleutels kunnen daar door iemand namens de VvE opgehaald worden.

Vrijdag 24 november

Vandaag worden de sleutels van ons gebouw bij het insolventiebedrijf opgehaald door een van de buren. Bij het ophalen zagen ze een bouwplanning van Skola. Deze planning was van maart 2021 en daarin stond dat ze klaar zouden zijn in juni 2023. Heel bijzonder, want wij hebben onze hypotheek getekend in maart 2021 en toen is tegen ons als kopers gezegd dat de verwachte oplevering december 2022 zou zijn. Later werd dat uitgesteld naar maart 2023, maar pas in januari van dit jaar kregen we te horen dat het waarschiijnlijk zomer zou worden. Dit kregen we pas te horen nadat we gezamenlijk een brief naar Mainstaete stuurden voor meer informatie.

Nu de sleutels zijn opgehaald blijkt dat er maar 1 sleutel per appartement is. Dat is raar, want bij een cilinder horen normaal gesproken 3 sleutels. We hebben geen idee wie dan de andere sleutels heeft. Gelukkig worden morgen cilinders vervangen en hebben wij als eigenaren zelf in de hand wie toegang heeft tot het gebouw. Ook zullen de sloten van het toegangshek en van de sloten op het bouwhek vervangen worden.

Zaterdag 25 november

Christof gaat met de trein van Antwerpen naar Rotterdam om de sloten te vervangen. Ik ben niet mee, want morgen verhuizen we weer van Antwerpen naar Nederland. Ik kan toch niets doen. Christofs ouders komen helpen. Verder zijn bijna alle bewoners aanwezig. In ons appartement zijn de sloten van de voordeur en de tuindeuren vervangen. Verder zijn er grendels geplaatst op de buitendeur in onze slaapkamer. Zo kan er niemand meer via die tijdelijke deur naar binnen.

Christof heeft foto’s gemaakt van ons appartement. De laatste keer dat we in ons appartement waren was 1 september. Inmiddels hebben we balustrades (helaas in de verkeerde kleur) en is het raam boven de deur van slaapkamer naar hal geplaatst. Leuk om te zien. Christof heeft met eigen ogen kunnen zien dat de warmtepomp er niet meer is. Mainstaete heeft de warmtepomp al in maart geplaatst, maar omdat het appartement nog niet klaar en opgeleverd was is de warmtepomp nog niet van ons. In de badkamer was Mainstaete zo te zien van plan om gewoon de vloer te betegelen, ondanks dat wij al maanden geleden hebben aangegeven dat ze een fout hebben gemaakt met de vloerverwarming. Daar hebben ze, ook na meerdere herinneringen, nooit op gereageerd.

Een van de buren maakt foto’s van het hele gebouw en alle appartementen. Deze foto’s laten de stand van zaken zien op het moment van het faillissement.

Maandag 27 november

Een van de buurvrouwen is aan het uitzoeken of de warmtepompen onder de opstalverzekering van Bout & Bint valt. Misschien dat hun verzekering de diefstal vergoed. Bout & Bint gaat dit uitzoeken bij hun verzekeraar.

Vergelijkbare berichten